Informatie Praktijk TOP

Hier vindt u alle praktische informatie betreffende de praktijk

Hi! Ik ben Thelma

Gediplomeerd therapeut

Welkom bij Praktijk TOP, waar ik als psychosociaal hypnotherapeut werkzaam ben.

Graag stel ik mijzelf voor, mijn naam is Thelma Toppenberg, geboren in 1974 te hengelo (ov). Nu woon ik met veel plezier in het centrum van Gorinchem.

Voor ik besloot psychosociaal therapeut te worden heb ik met veel plezier gewerkt in de hospitality. Maar steeds vaker gingen mijn gedachten uit naar het willen werken met mensen. Op een manier waarmee ik verschil kon maken in iemands leven.

Na wat korte opleidingen besloot ik mijzelf volledig om te scholen tot therapeut. Ik ben begonnen aan mijn studie tot integratief psychotherapeut. In het 3e jaar kwam ik tot de conclusie dat ik psychosociaal hypnotherapeut wilde worden. Vervolgens heb ik mijn vierjarige HBO opleiding afgerond als hypnotherapeut.

Tot slot
Vind ik het belangrijk om mijn cliënten diverse behandelmogelijkheden aan te bieden, omdat we allemaal verschillend zijn. Wat ik verder heel belangrijk vind is dat een cliënt zich veilig voelt. En zelf aangeeft wat wel en niet als prettig wordt ervaren, zodat we kunnen aanpassen waar mogelijk.

Elke dag ben ik blij met de keus die ik heb gemaakt om psychosociaal hypnotherapeut te worden. Voor de toekomst heb ik nog de wens om trainingen te gaan geven, gericht op: in je eigen kracht stappen, want dat is te leren.

Mijn werkwijze

Aanmelding
U kunt telefonisch contact opnemen of u vult het contactformulier in, waarna ik contact met u opneem. In dit eerste contact spreken we kort door wat uw hulpvraag is en kunnen we een intake afspraak plannen. Voor het intakegesprek mail ik u een vragenlijst toe met praktische- en achtergrondvragen om in te vullen en terug te mailen.

Intake
Een therapietraject bij Praktijk TOP begint met een intakegesprek waarin we:

 • kennismaken
 • U aangeeft waar u op dit moment last van heeft en wat u met de therapie wilt bereiken
 • Welke doelen u zichzelf daarbij wilt stellen, wat wilt u uiteindelijk aan het einde van het begeleidingstraject bereikt hebben
 • Als dit helder is, wordt samen met u onderzocht hoe deze doelen – op een bij uw passende wijze en in een bij u passend tempo – bereikt kunnen worden
 • Tijdens dit eerste gesprek kunt u ook ervaren of u met mij de welbekende ‘klik’ heeft. Het is van belang dat u zich op uw gemak voelt en u het gevoel heeft dat u zich bij mij voldoende kunt openstellen
 • Indien u besluit het therapietraject bij mij te starten, wordt samen met u het doel van de behandeling vastgesteld en in hoofdlijnen een behandelplan opgesteld om dat doel te bereiken.

Vervolgsessies
Tenslotte worden de therapiesessies gestart. Meestal vindt er 1 keer in de 2 weken een sessie plaats. Het tempo en de planning van de sessies wordt natuurlijk met u afgestemd. Tijdens het therapietraject kan het behandelplan worden bijgesteld, wanneer u of ik als therapeut dit nodig acht. Dit gebeurt uiteraard te allen tijde in afstemming met u.

Goed om te weten
De begeleiding door Praktijk TOP is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Informatie wordt alleen met uw toestemming aan anderen (bijvoorbeeld uw (huis-)arts en/of specialist) verstrekt. Ook wanneer het therapietraject vergoed wordt door een eventuele derde partij, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder uw schriftelijke toestemming.

 

Mijn ervaring

 • Hypnotherapeut Praktijk van de Leij
 • Hypnotherapeut gezondheidscentrum Villapark 3
 • Vrijwilliger inloophuis De Blauwe Anemoon
 • Chatvrijwilliger Humanitas, Praten over Verlies

Mijn opleidingen

 • Therapeut virtuele maagband (Sheila Granger)
 • Hypnose (Jeffrey Stephens protocol)
 • EMDR
 • NLP
 • Psychosociale hypnotherapie
 • Integratieve psychotherapie

Vergoeding

Verschillende verzekeringsmaatschappijen vergoeden (geheel of gedeeltelijk) voor particulieren de therapiesessies uit het aanvullend pakket van de verzekering. Uit de specifieke polisvoorwaarden blijkt hoe dat voor u geregeld is. Mocht het voor u niet geheel duidelijk zijn of de therapie wordt vergoed en/of voor welk deel, dan adviseer ik u contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij en hier verder navraag naar te doen.

NB:  Het eigen risico van € 385,- (2019) geldt niet bij aanvullende verzekeringen.

Registratie & Erkenning

Het kan zijn dat de verzekeringsmaatschappij vraagt naar de registratienummers van de therapiepraktijk. In deze zijn voor u relevant:

NBVH: registratienummer 15011
RBCZ: registratienummer 403390R
RBCZ: debiteurnr 173390
VEKTIS: AGB-code zorgverlener 90100611
AGB: code praktijk 90060222

Het klachtrecht, zoals beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, wordt door de beroepsvereniging (NBVH) geregeld: www.hypnotherapie.nl. Daarnaast ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG: www.scag.nl.

Tarieven

Onderstaande een overzicht van de tarieven binnen Praktijk TOP. Heeft u vragen of twijfelt u, neem dan gerust contact op zodat we in overleg kunnen kijken naar wat bij u past op dit moment.

Psychosociale hypnotherapie € 99,00
per sessie van 75 en 90 minuten

Hypnose € 125,00
per sessie van maximaal een uur