Informatie Praktijk TOP

 

Mijn werkwijze

Aanmelding
Je kan telefonisch contact opnemen, e-mailen, appen of het contactformulier invullen, waarna ik contact met je opneem. In dit eerste contact spreken we kort door wat je hulpvraag is en kunnen we een intake afspraak plannen. Voor het intakegesprek mail ik je een korte vragenlijst toe met praktische- en achtergrondvragen om in te vullen en terug te mailen.

Intake
Een therapietraject bij Praktijk TOP begint met een intakegesprek waarin we:

 • kennismaken
 • Je aangeeft waar je op dit moment last van hebt en wat je met de therapie wilt bereiken
 • Welke doelen je daarbij wilt stellen, wat wil je uiteindelijk aan het einde van het begeleidingstraject bereikt hebben
 • Als dit helder is, wordt samen met je bekeken hoe deze doelen – op een bij jouw passende wijze en in een bij jouw passend tempo – bereikt kunnen worden
 • Tijdens dit eerste gesprek kun je ook ervaren of je met mij de welbekende ‘klik’ hebt. Het is van belang dat je je op uw gemak voelt en je het gevoel hebt dat je je bij mij voldoende kunt openstellen
 • Indien je besluit het therapietraject bij mij te starten, wordt samen met jou het doel van de behandeling vastgesteld en in hoofdlijnen een behandelplan opgesteld om je doel(en) te bereiken.

Vervolgsessies
Tenslotte worden de therapiesessies gestart. Meestal vindt er 1 keer in de 2 weken een sessie plaats. Het tempo en de planning van de sessies wordt natuurlijk met jouw afgestemd. Tijdens het therapietraject kan het behandelplan worden bijgesteld, wanneer jij of ik als therapeut dit nodig acht. Dit gebeurt uiteraard te allen tijde in afstemming met jou.

Goed om te weten
De begeleiding door Praktijk TOP is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Informatie wordt alleen met jouw toestemming aan anderen (bijvoorbeeld je (huis-)arts en/of specialist) verstrekt. Ook wanneer het therapietraject vergoed wordt door een eventuele derde partij, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder uw schriftelijke toestemming.

 

 

  Mijn ervaring

 • Hypnotherapeut Praktijk van de Leij
 • Hypnotherapeut gezondheidscentrum Villapark 3
 • Vrijwilliger inloophuis De Blauwe Anemoon
 • Chatvrijwilliger Humanitas, Praten over Verlies

   Mijn opleidingen

 • Het Simpson protocol
 • The Swan
 • Therapeut virtuele maagband (Sheila Granger)
 • Hypnose (Jeffrey Stephens protocol)
 • EMDR
 • NLP
 • Psychosociale hypnotherapie
 • Integratieve psychotherapie

Vergoeding

Verschillende verzekeringsmaatschappijen vergoeden (geheel of gedeeltelijk) voor particulieren de therapiesessies uit het aanvullend pakket van de verzekering. Uit de specifieke polisvoorwaarden blijkt hoe dat voor u geregeld is. Mocht het voor u niet geheel duidelijk zijn of de therapie wordt vergoed en/of voor welk deel, dan adviseer ik u contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij of te kijken op Vergoedingen voor alle informatie.

 

Registratie & Erkenning

Het kan zijn dat de verzekeringsmaatschappij vraagt naar de registratienummers van de therapiepraktijk. In deze zijn voor u relevant:

NBVH: registratienummer 15011
RBCZ: registratienummer 403390R
KvK nummer: 631811393

Het klachtrecht, zoals beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, wordt door de beroepsvereniging (NBVH) geregeld: www.hypnotherapie.nl. Daarnaast ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG: www.scag.nl.

Tarieven

 

Onderstaande een overzicht van de tarieven binnen Praktijk TOP. Heeft u vragen of twijfelt u, neem dan gerust contact op zodat we in overleg kunnen kijken naar wat bij u past op dit moment.

Psychosociale hypnotherapie € 125,00
per sessie van 75-90 minuten

Hypnose € 125,00
per sessie van maximaal een uur