Pijn (onverklaard)

 

Lees hier over wat er nog meer mogelijk is in mijn praktijk.

“Pijn is een onaangename sensorische en emotionele gewaarwording die verband houdt met feitelijke of mogelijke weefselschade, of wordt beschreven in termen van weefselschade. Pijn is altijd subjectief. Ieder individu leert het woord pijn te gebruiken op basis van ervaringen met weefselschade  vroeg in het leven.” (Merskey 1991) 

Pijn is de meest voorkomende klacht waarvoor een arts of therapeut wordt geraadpleegd. Voor veelvoorkomende pijnklachten als lage rugpijn en hoofdpijn kunnen we nauwelijks een zinnige verklaring geven. Stilzwijgend wordt er maar vanuit gegaan dat pijn ‘vervelend’ is en dus bestreden moet worden. Hoewel pijnbestrijding onmiskenbaar van belang is, is hiermee het probleem zeker niet opgelost; ‘waarom heeft deze persoon op dit moment pijn?’ is een belangrijke vraag die niet zo gemakkelijk beantwoord kan worden. Pijn kan een doel, betekenis, oorzaak of reden hebben, bijvoorbeeld: 

Doel: bv opheffing eenzaamheid (ziektewinst) of gedragsverandering
Betekenis: er is iets mis in mentaal en/ of fysieke zin.
Oorzaak: fysiek (bv. ontsteking) en/ of mentaal (bv trauma)
Reden: de cliënt heeft pijn(gedrag) omdat er geen alternatief is. 

De pijnklacht verdient daarom altijd een serieuze aanpak. Een goede pijnbestrijding richt zich niet alleen maar op een analyse van onderliggende ziekte of weefselschade. Ook het ‘symptoom’ pijn dient bekeken te worden binnen een zo breed mogelijke context.

Chronische pijn
De algemeen gebruikelijke definitie van chronische pijn is pijn die langer aanhoudt dan 3 tot 6 maanden. 

Mensen met chronische pijnbeleving benoemen onderstaande feiten als gevolg hiervan: 

75% gelooft niet binnen een jaar van de pijn af te zijn
73% wil graag actief zijn en volop meedraaien in de samenleving
70% met chronische pijn heeft last van slapeloosheid en/of somberheid
58% van de patiënten zoekt langer dan een jaar naar een goede behandeling 
52% is niet tevreden over de opgegeven verklaring voor pijn
47% vindt dat pijn een negatieve invloed heeft op hun relatie met familie en vrienden
41% is nooit gediagnosticeerd 
32% heeft wel eens een pijnpoli bezocht
30% gaat minstens tien keer naar een behandelaar
28% is bezorgd dat ze door hun pijn geen carrière kunnen maken
24% voelt zich door de pijn in een sociaal isolement zitten 
20% heeft geen arts of behandelaar bezocht
9%   kan de dagelijkse werkzaamheden niet meer uitvoeren  

(www.gezondheidsnet.nl)  

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) 
Als lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en als er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart. (Nederlandse Huisartsen Genootschap). 

Hypnotherapie
Richt zich de op de oorzaken van onverklaarde pijnklachten. Veelal zijn dit onderliggende onverwerkte emoties maar ook strategieën die een bepaalde behoefte vervuld. De cliënt herkend zich vaak in het slecht ‘nee’ kunnen zeggen, de ander (altijd) voorop stellen en eigen behoefte(n) op de laatste plek zetten. Ons onbewuste heeft tot doel ons veilig te houden, zowel emotioneel als fysiek. Wanneer dit niet lukt, zal het er alles aan doen om dat op te lossen. Pijn is een manier om aan te geven dat er iets niet goed zit en anderzijds ook een strategie om bijvoorbeeld aandacht te krijgen, of geen verantwoording te hoeven nemen in een situatie of voor je eigen leven (omdat dit op de een of andere manier niet lukt). Het onbewuste blijft net zolang pijnsignalen afgeven totdat hierin iets verandert. Met hypnotherapie kun je onverwerkte emoties loslaten en patronen doorbreken, waarmee je vanuit je eigen kracht kunt zorgen voor zowel de fysieke- als emotionele veiligheid.