Burnout

 

Lees hier over wat er nog meer mogelijk is in mijn praktijk.

Burnout is een neuro-hormonale ontregeling. Mensen met een burnout ervaren een sterk ‘moeten’, hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn vaak perfectionistisch.

Symptomen die horen bij een burnout zijn: vermoeidheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, prikkelbaarheid, niet kunnen slapen, behoefte aan energie, geen passie, spierpijn en –spanning, transpireren, angstig, migraine en niet meer kunnen. Een belangrijk kenmerk is dat het lang duurt en wanneer het niet onderkend wordt alleen maar verergerd. Mensen die het doorgegaan zijn zeggen dat het voelt als een sterfproces om daarna opnieuw te kunnen beginnen en daarbij zichzelf vinden.

Hoe lang kan de mens doorgaan
Eenmalig                               stress (kan positief zijn), paar uur herstel nodig
Paar weken                           oververmoeid, herstel paar dagen
Paar maanden                     overspannen (vaak slaapproblemen), herstel paar weken
Paar jaar/ roofbouw            burnout, herstel ongeveer anderhalf jaar
Toch doorgaan                      ziekte of overlijden

Kenmerken, klachten en het ziekteproces

 • Psychose, (kan) aan het begin van het proces
 • Depressie einde proces
 • Angst- en paniekstoornis
 • Het moeten
 • Door blijven gaan
 • Extreem gedrag
 • Meer fouten maken
 • Niet goed genoeg zijn
 • Roofbouw neemt toe als de vraag uit de omgeving groter wordt
 • Stoppen met de leuke dingen
 • Toename slechte dingen: eten, gedrag en slaapgewoonten

Met welk doel kan hypnotherapie worden ingezet bij burnout
De eerste stap is inzicht krijgen in een burnout, ook wel psycho-educatie genoemd. Het volgende doel is bewustwording van eigen gedrag en deze onderkennen zodat het chronisch hoge stressniveau kan worden verlaagd. Vervolgens kan het leven weer worden opgebouwd met ander gedrag waardoor iemand zich weer lekker in zijn vel voelt.

Wanneer kan hypnotherapie wenselijk zijn
Wanneer langdurig stress aanwezig is en men zich herkend in bovengenoemde kenmerken en mogelijke oorzaken.

Mogelijke belemmeringen bij een burnout
Het hebben van een persoonlijkheidstype A, gekenmerkt door een zelfstandige- en/of onafhankelijke persoonlijkheid, grote wilskracht, over grenzen te gaan, veel moeten van zichzelf, hoge verwachtingen hebben van werk, relaties en zichzelf. En mensen die veel met gevoel bezig zijn, maar ervan zijn weggeraakt. Te herkennen aan: het altijd druk hebben, vaak gehaast en/ of in tijdnood zijn, kunnen zich moeilijk ontspannen, zijn ongeduldig, snel geïrriteerd en onrustig zijn.

Verder kunnen grote life-events zoals: een verlieservaring, trouwen, financiële problemen of bijvoorbeeld een verbouwing invloed hebben op het ontstaan van burnout. En tot slot zijn de volgende beroepsgroepen kwetsbaarder: verpleegkundigen, therapeuten, onderwijzers en ondernemers.

Hoe kan hypnotherapie helpen bij burnout
Het behandelplan welke precies is afgestemd op burnout. De ervaring leert dat ongeveer 15-20 sessie over 1,5 jaar kan leiden tot herintegratie in het werk. In de intake wordt gekeken naar klachten die de cliënt ervaart en waarmee de behandeling kan worden gestart. Belangrijk hierbij zijn: de energiegevers en –vreters, (terug)vinden passie, herstel van je lichaam (ontspanning), kleine doelen stellen en het creëren van een veilige plek om bij te komen. Het herstelproces kent drie fasen:

De crisisfase
Aanbieden van psycho-educatie, inzicht in gedragspatronen, handvatten om te kunnen opslomen (rust kunnen ervaren), ik-versterking en ademhalingsoefeningen zijn belangrijke elementen die hier aandacht krijgen. Wanneer de cliënt weer kan genieten, meer energie heeft en iets leuks heeft gedaan, kan worden overgegaan naar de volgende fase.

De opbouwfase
In de opbouwfase worden gedragspatronen veranderd door te werken aan introjecties, overtuigingen en trauma. Hiervoor kunnen diverse methoden worden ingezet. Ook is het mogelijk, in deze fase, om te werken aan een re-integratietraject.

De implementatiefase
In deze fase is er aandacht voor de ‘grote’ beslissingen, terugval preventie, verdere verdieping nieuwe gedragspatronen en de cliënt kan hier leren grenzen te hanteren. Het is belangrijk om een afspraak te maken voor een half jaar later om bewustwording vast te houden.

Gedurende het hele proces worden meetmomenten ingebouwd zodat bij terugval kan worden gekeken hoever de cliënt al is gekomen.