Angst- en paniek

 

Lees hier  over wat er nog meer mogelijk is in mijn praktijk.

Wat is angst
Angst is een emotie veroorzaakt door een waargenomen of beleefde bedreiging en die meestal leidt tot een vermijding of ontwijking daarvan. Angst wordt beschouwd als een basaal overlevingsmechanisme, als reactie op een specifieke prikkel, zoals pijn of dreiging van gevaar. Dit laatste kan een confrontatie met die prikkel of juist een ontwijking daarvan (een vecht-of-vluchtreactie) tot gevolg hebben. Bij extreme vormen van angst kan verstarring optreden: men is dan als het ware ‘verlamd door angst’.

Angst vanuit acuut trauma, ontstaat na een eenmalige traumatische gebeurtenis, bijvoorbeeld een: inbraak, overval, ongeluk, verkrachting enzovoort.

Angst vanuit chronisch trauma, ontstaat na langdurig, zich telkens herhalende traumatische gebeurtenissen, bijvoorbeeld: seksueel misbruik (incest), mishandeling, stalking, ontvoering of oorlogssituaties/ geweld.

Hevige angst gaat vaak gepaard met lichamelijke verschijnselen als een verhoogde hartslag en bloeddruk, hartkloppingen, duizeligheid, droge mond, pijn in de borst, misselijkheid, kortademigheid en hoofdpijn. Ook kan er sprake zijn van een bleke gelaatskleur, zweten, een verhoogde productie van adrenaline in het bloed, en stoornissen in de spijsvertering. Psychologisch gezien gaat angst gepaard met een vaag gevoel van dreiging of gevaar. Soms kan angst een symptoom zijn van stress. De lichamelijke symptomen van angst worden wel gezien als een manier waarop het lichaam zich voorbereidt op bedreiging van buitenaf. Angst kan ook gepaard gaan met depressiviteit. Angst kan ook blijken uit gelaatsexpressies.

Met welk doel kan hypnotherapie worden ingezet bij angst
Om de angst te verminderen en/ of wegnemen, zodat de kwaliteit van leven wordt verhoogd.

Wanneer kan hypnotherapie wenselijk zijn
Als het dagelijks functioneren in meer of mindere mate wordt verstoord.

Er bestaan diverse vormen van angst, waarbij sommige vormen aan elkaar zijn gerelateerd of in combinatie voorkomen. Andere vormen, zoals fobieën en paniekstoornissen, lijken min of meer op zichzelf te staan. Hier volgt een korte opsomming.

Gericht of niet gericht
Als angst voor korte tijd gericht is op een bepaald object of situatie, spreekt men van vrees. Als de oorzaak, bijvoorbeeld een onweersbui voorbij is, is de vrees ook verdwenen. Angst kan ook ongericht zijn. In dat geval is er sprake van vrijzwevende of vrij flotterende angst.

Paniek
Paniek is een plotselinge hevige schrik of angst, die gepaard gaat met zweten, het stokken van de ademhaling, een onregelmatige hartslag, duizeligheid en gevoel van onwerkelijkheid. Als paniekaanvallen regelmatig terugkeren, spreekt men van een paniekstoornis.

Obsessieve-compulsieve stoornis
Bij een obsessieve-compulsieve stoornis staan obsessies (gedachten die ons niet willen verlaten) en dwanggedrag (het gevoel bepaalde handelingen steeds te moeten herhalen) centraal.

Fobie
Een specifieke en vaak hevige vorm van vrees is fobie (Grieks φόβος = vrees). Hierbij is vrees gericht op specifieke objecten zoals bepaalde dieren (bijvoorbeeld spinnen) of situaties, zoals kleine ruimtes, grote hoogtes of ruimtes, optreden in het openbaar, sociale contacten, etc.

Sociale angst
Als angst betrekking heeft op sociale contacten spreekt men wel van Sociale fobie. Ook faalangst, de angst om in ogen van anderen te kort te schieten, kan men zien als een vorm van sociale angst.

Schrikken
Schrikken is een reflexmatige lichamelijke reactie op onverwachte en intense prikkels, zoals een hard geluid. Een toestand van angstigheid kan de schrikreactie verhevigen.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
Is een psychische aandoening die wordt ingedeeld bij de angststoornissen. De aandoening ontstaat als gevolg van ernstige stressgevende situaties, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit.

Chronische angst
Chronische hevige angst kan leiden tot een ernstige verstoring van het normale gedrag. Men spreekt dan van een gegeneraliseerde angststoornis.

Angst in groepen
Paniek en angst komen niet alleen bij individuen voor, maar treden soms ook op in groepen. Denk aan situaties als: brand in een bioscoop of een motorstoring in een passagiersvliegtuig.

Mogelijke belemmeringen bij
Niemand vindt het prettig om oog in oog te staan met zijn allergrootste angst, dit kan iemand weerhouden om in therapie te gaan. In therapie kan dit ervoor zorgen dat de angst alsnog wordt vermeden, met als gevolg dat de angst nog verder wordt verdrongen en het gedrag om hiermee om te gaan versterkt.

Hoe kan hypnotherapie helpen
Afhankelijk of het gaat om angst vanuit acuut of chronisch trauma, kan door middel van desensitisatie, ademhalingstechnieken, traumaverwerking (afgeleide van EMDR bijvoorbeeld) en ook het ombuigen van (angstige) overtuigingen wellicht zorgen voor een vermindering of het helemaal verdwijnen van de angst.